Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Propis koji također regulira izvođenje programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja odraslih je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.).

Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 136/2003.).

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Rezolucijom Ujedinjenih naroda o desetljeću pismenosti u razdoblju od 2003. do 2012. godine pokrenula projekt “Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012.”.

Projekt se provodi pod vodstvom i praćenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a nositelji aktivnosti su uredi državne uprave u županijama, pučka otvorena učilišta, osnovne škole i druge ustanove koje imaju odobrenje za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.
Svrha projekta je osobama starijim od 15 godina omogućiti završavanje osnovnog obrazovanja te  poboljšati obrazovnu razinu u Republici Hrvatskoj omogućavanjem nastavljanja obrazovanja odraslim osobama. U sklopu projekta predviđeno je da se osobama koje na ovaj način završe osnovnu školu omogućuje osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju, kako bi se lakše zaposlile.

Svake godine se u Državnom proračunu osiguravaju sredstva za financiranje polaznika u programu osnovnog obrazovanja odraslih. Dakle, za polaznike je završavanje osnovnog obrazovanja besplatno. Polaznici uključeni u projekt opismenjavanja mogu besplatno završiti i program osposobljavanja za jednostavnija zanimanja.

Osobe koje nemaju završenu osnovnu školu, a žele se uključiti u projekt,  trebaju se javiti u ured državne uprave u svojoj županiji te na taj način ostvariti svoje pravo. Prilikom prijave trebaju priložiti osobnu iskaznicu ili domovnicu te svjedodžbu o zadnjem završenom razredu prethodnog školovanja (ukoliko je posjeduju).