Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DVADESET ČETVRTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

09. 07. 2024.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

 

DVADESET ČETVRTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 10.7.2024.  godine s početkom u 08:00 sati

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 24. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

  1. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 23. sjednice,
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Pravilnika o  dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji

radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),

  1. Donošenje Odluke o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2024./2025. (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
  2. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Učilišta za period 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić)
  3. Tekuća pitanja.

 DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić