Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Dvadeset prva sjednica Upravnog vijeća Učilišta

25. 01. 2024.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

DVADESET PRVU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 30.1.2024. godine s početkom u 08:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 21. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 20. sjednice,
3. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća djelatnica Pučkog otvorenog učilišta Knin (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
4. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća POU Knin za 2023. godinu (Izvjestiteljice: Svjetlana Paić i Sandra Žulj Cigić),
5. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu za 2023. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
6. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2023. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
7. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić