Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na DVADESETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

27. 11. 2023.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/23-08/10
URBROJ: 2182-1-39-01-23-1
Knin, 24.11.2023. godine

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:
DVADESETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan 27.11.2023. godine s početkom u 09:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 20. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
  2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 19. sjednice,
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa III. u 2023. godini (izvjestiteljice Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
  4. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić