Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na OSAMNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

04. 10. 2023.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/23-08/08
URBROJ: 2182-1-39-01-23-1
Knin, 4.10.2023. godine

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

OSAMNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 6.10.2023. godine s početkom u 08:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 18. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 17. sjednice,

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),

5. Rasprava i usvajanje Izvješća o obrazovnim aktivnostima POU Knin u školskoj 2022./2023. godini (izvjestitelj: Sandra Ljubas i Sandra Žulj Cigić),

6. Rasprava i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2023./2024. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),

7. Rasprava i donošenje Učilišnog kurikuluma za školsku 2023./2024. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),

8. Donošenje Odluke o cjeniku izvođenja obrazovnih programa srednjoškolske naobrazbe, programa osposobljavanja, programa djelomične i mikrokvalifikacije u školskoj 2023./2024. godini (izvjestitelj Sandra Žulj Cigić),

9. Donošenje Odluke o naknadama predavačima za školsku 2023./2024. godinu (izvjestitelj Sandra Žulj Cigić)

10. Tekuća pitanja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić