Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SEDAMNAESTA žurna elektronska sjednica Upravnog vijeća Učilišta

03. 08. 2023.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

SEDAMNAESTU žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 4.8.2023. godine s početkom u 08:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 17. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 16. sjednice,
3. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Knin za prvo polugodište 2023. godine.

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić