Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ŠESNAESTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

30. 07. 2023.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

ŠESNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 31.7.2023. godine s početkom u 08:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 16. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 15. sjednice,
3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa neposrednih nositelja obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa II. u 2023. godini (izvjestiteljice Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
6. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić