Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Petnaesta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

07. 07. 2023.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

PETNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 10.7.2023. godine s početkom u 08:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 15. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 14. sjednice,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa Pučkog otvorenog učilišta Knin (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Učilišta za period 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (izvjestiteljice Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
6. Izvršenje financijskog plana za prvu polovinu 2023. godine (izvjestiteljica Svjetlana Paić),
7. Donošenje Odluke o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2023./2024. (izvjestiteljica Sandra Žulj Cigić),
8. Tekuća pitanja.

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić