Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

17. 02. 2023.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

TRINAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 17.2.2023. godine s početkom u 16:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 13. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 12. sjednice,
3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave,
4. Razmatranje prijedloga i traženje Suglasnosti Osnivača o provedbi postupka jednostavne nabave po projektu „Adaptacija zgrade ustanove Pučkog otvorenog učilišta Knin“,
5. Razmatranje i Odluka o usvajanju izvršenja financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2022. godinu.

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić