Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na dvanaestu sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

30. 01. 2023.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

DVANAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 31.1.2023.  godine s početkom u 10:00 sati

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 12. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
 2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 11. sjednice,
 3. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti Upravnog vijeća o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
 4. Razmatranje i usvajanje Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
 5. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća djelatnica Pučkog otvorenog učilišta Knin (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
 6. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća POU Knin za 2022. godinu (Izvjestiteljica: Svjetlana Paić i Sandra Žulj Cigić),
 7. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu za 2022. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
 8. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2022. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),
 9. Tekuća pitanja.

DOSTAVITI:

 1. svim članovima,
 2. pismohrana

KLASA:  602-07/23-08/02
URBROJ: 2182-1-39-01-23-1
Knin, 27.1.2023. godine

                                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić