Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jedanaesta žurna elektronska sjednica Upravnog vijeća Učilišta

11. 01. 2023.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

JEDANAESTU žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 11.1.2023. godine s početkom u 8:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 11. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 10. sjednice,

3. Razmatranje i davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za zapošljavanje spremačice na pola radnog vremena na neodređeno.

KLASA: 602-07/23-08/01
URBROJ: 2182-1-39-01-23-1
Knin, 11.1.2023. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Spomenka Martić