Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Deseta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

06. 12. 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/22-08/08
URBROJ: 2182-1-39-01-22-1
Knin, 5.12.2022. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

DESETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 7.12.2022. godine s početkom u 09:30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 10. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 9. sjednice,

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin,

4. Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić