Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na IX. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

23. 11. 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/22-08/07
URBROJ: 2182-1-39-01-22-1
Knin, 23.11.2022. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

DEVETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 25.11.2022. godine s početkom u 09:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 9. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 8. sjednice,

3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti,
4. Razmatranje i Odluka o usvajanju PRIJEDLOGA Rebalansa II. za 2022. godinu,

5. Tekuća pitanja.

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić