Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

06. 06. 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/22-08/04
URBROJ: 2182-1-39-01-22-1
Knin, 6.7.2022. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

SEDMU žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 6.7.2022. godine s početkom u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 7. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 6. sjednice,
3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Učilišta za period 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,
4. Donošenje Odluke o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2022. / 2023.,
5. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić