Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Šesta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

01. 04. 2022.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

ŠESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 4.4.2022. godine s početkom u 09:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 6. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 5. sjednice,
3. Razmatranje i Odluka o usvajanju prijedloga Rebalansa I. za 2022. godinu,
4. Razno.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić