Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv za četvrtu žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća

28. 01. 2022.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. stavka 2. i članka 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

ČETVRTU žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 27.1.2022.  godine s početkom u 16:00 sati

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 4. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 3. sjednice,
2. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu za 2021. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješće POU Knin za 2021. godinu,
4. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća djelatnica Pučkog otvorenog učilišta Knin,
5. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2021. godinu,
6. Tekuća pitanja.

DOSTAVITI:

svim članovima,
pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Spomenka Martić