Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Druga sjednica Upravnog vijeća Učilišta

03. 11. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
–   Upravno  vijeće

KLASA:  602-07/21-08/10
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 3.11.2021. godine

 

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

DRUGU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 5.11.2021.  godine s početkom u 09:00 sati

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 2. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 1. konstituirajuće sjednice,

 

  1. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti Upravnog vijeća o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme (Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić),

 

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa III. za 2021. godinu
    (Izvjestiteljice: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
  1. Tekuća pitanja.

 

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić