Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na prvu (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

01. 10. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN

 1. gardijske brigade 11
  –   Upravno  vijeće
  KLASA:  602-07/21-08/09
  URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
  Knin, 5.10.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. , članka 6. stavka 2. i članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

PRVU (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

za dan 7.10.2021.  godine s početkom u 09:00 sati

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanju članova Upravnog vijeća,
 2. Verificiranje mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća,
 3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća,
 4. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Učilišta, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i šeste sjednice,
 5. Rasprava i usvajanje Izvješća o obrazovnim aktivnostima POU Knin u školskoj 2020./2021. godini (izvjestitelj: Sandra Ljubas i Sandra Žulj Cigić),
 6. Rasprava i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2021./2022. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),
 7. Rasprava i donošenje Učilišnog kurikuluma za školsku 2021./2022. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),
 8. Donošenje Odluke o cjeniku izvođenja obrazovnih programa srednjoškolske naobrazbe i programa osposobljavanja, u školskoj 2021./2022. godini (izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić),
 9. Donošenje Odluke o naknadama predavačima za školsku /2022. godinu (izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić),
 10. Razmatranje i davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za zapošljavanje spremačice na pola radnog vremena na neodređeno (izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić),
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
 12. Razmatranje i usvajanje izvršenja polugodišnjeg izvješća za 2021. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),
 13. Tekuća pitanja.

 RAVNATELJICA
Sandra Žulj Cigić