Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na ČETRDESET I TREĆU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

18. 06. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
gardijske brigade 11
Upravno  vijeće

 

KLASA:  602-07/21-08/05
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 18.6.2021. godine

 

Na temelju članka 38. Statuta  (KLASA: 602-07/09-01/110, UR.BROJ: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009.) i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin (Klasa: 602-07/20-01/163, Ur.broj: 2182/1-39-01-20-1) od 29.12.2020. godine,

s a z i v a m:

 

ČETRDESET I TREĆU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 23.6.2021.  godine s početkom u 09:00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i druge sjednice
  2. Raspisivanje natječaja za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta Knin

Izvjestitelj: Spomenka Martić, predsjednica Upravnog vijeća Učilišta

  1. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti Upravnog vijeća o zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)

Izvjestitelj: v.d. ravnateljice Učilišta Sandra Žulj Cigić

  1. Tekuća pitanja

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić