Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

13. 01. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
gardijske brigade 11
–   Upravno  vijeće

KLASA:  602-07/21-01/04
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 12.1.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

 

TRIDESET I OSMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 15.1.2021.  godine s početkom u 12:00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne trideset i sedme sjednice,
  2. Upoznavanje članova Upravnog vijeća s Rješenjem o razrješenju predstavnika Grada Knina u upravnom vijeću POU Knin,

– Izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić,v.d. ravnateljice

  1. Verifikacija novog člana Upravnog vijeća ispred radnika Učilišta,
  2. Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

 PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
mr.sc. Spomenka Martić