Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

37. sjednica Upravnog vijeća POU Knin

23. 12. 2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Gardijske brigade 11
Upravno  vijeće

 KLASA:  602-07/20-01/ 162
URBROJ: 2182/1-39-03-20-1
Knin, 23.12.2020. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

 

TRIDESET I SEDMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 29.12.2020.  godine s početkom u 14:15 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne trideset i šeste sjednice,
  2. Utvrđivanje Prijedloga Poslovnika o radu Upravnog vijeća

– Izvjestitelj: mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica Upravnog vijeća,

  1. Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
mr.sc. Spomenka Martić