Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Odluka o poništenju postupka nabave

29. 09. 2020.

KLASA: 602-07/20-01/99

URBROJ: 2182/1-39-01-20-2

Knin, 29. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 44 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj  Učilišta donosi:

O D L U K U

o poništenju postupka nabave

 

 

  1. Poništava se postupak nabave po Pozivu na dostavu ponuda za praktičnu nastavu u sklopu projekta ”Upravljanje karijerom”, upućen na adrese 3 gospodarska subjekta dana 18.09.2020. godine, iz razloga što u propisanom roku nije zaprimljena ni jedna prijava.

 

  1. Ovlašteni predstavnici Učilišta imenovani od strane Upravnog vijeća Odlukom o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti, KLASA: 602-07/20-01/100; URBROJ: 2182/1-39-03-20-7, od 17. rujna 2020. godine,  konstatirali su činjenice navedene u članku 1. ove Odluke i predložili poništenje provedenog postupka nabave i raspisivanje novog.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Učilišta.

 

V.D. RAVNATELJICA

Sandra Žulj Cigić

Tekst Odluke