Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Natječaj za prijem u radni odnos

25. 09. 2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
K  N  I  N

                

KLASA: UP-I 602-07/20-01/6
URBROJ:  2182/1-39-03-20-1
Knin,  25.9.2020.  godine

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Na temelju članka 44.  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj Učilišta  raspisuje:

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:

 

  1. Koordinator provedbe obrazovnih programa, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju do najduže tri mjeseca)

Uvjeti:

  • VSS iz područja društveno – humanističkih znanosti
  • 3 (tri) godine iskustva rada u struci.

 

Potrebna dokumentacija:

  • zamolba,
  • životopis,
  • domovnica,
  • ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original) ,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja putem dnevnog tiska.

 

Prijave s naznakom ”za natječaj” dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

 

Pučko otvoreno učilište Knin
IV.
gardijske brigade 11
22 300 Knin

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Postupak prijema u radni odnos uključuje i intervju s kandidatima.

 

                                                                                               v.d. ravnateljica:

 

                                                                                                Sandra Žulj Cigić, prof.