Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

10. 07. 2020.

KLASA: UP-I 602-07/20-01/ 2
URBROJ: 2182/1-39-03-20-1
Knin, 10.07.2020. godine

Na temelju članka 44. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:

Voditelja Odjela za projekte i organizaciju događanja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme
(do godinu dana)

Uvjeti:
VSS, društveni smjer,
3 (tri) godine iskustva rada u struci.

Potrebna dokumentacija:
zamolba,
životopis,
domovnica,
ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original) ,
dokaz o radnom iskustvu,
uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na HZZ-u.
Prijave s naznakom ”za natječaj” dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište Knin
4. gardijske brigade 11
22 300 Knin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

RAVNATELJ

Mato Milanović