Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

XII. Sjednica Upravnog vijeća Učilišta

29. 01. 2020.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

DEVETNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan  31.1.2020.  godine s početkom u  14,00 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (osamnaeste)  sjednice,

 

  1. Financijsko izvješće POU Knin za 2019. godinu (rasprava i usvajanje)

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica

 

  1. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2019. godinu,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

 

  1. Izvješće o radu POU Knin za 2019. godinu,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

 

  1. Tekuća pitanja.

  

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

 PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

 Spomenka Martić v.r.