Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Obavijest o 16. sjednici Upravnog vijeća Učilišta

04. 12. 2019.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11

Upravno vijeće

 

KLASA:  602-07/19-01/ 138
URBROJ: 2182/1-39-03-19-1
Knin,  29.11.2019. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

 

ŠESNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan  04.12.2019.  godine s početkom u  14,00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Upoznavanje sa promjenama u sastavu Upravnog vijeća Učilišta te izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Upravnog vijeća

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (petnaeste)  sjednice, (materijal u privitku; izvjestitelj:  ravnatelj Mato Milanović),

 

  1. Rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta (Rebalansa br.  III) za 2019. godinu; (materijal u privitku; izvjestitelji:  ravnatelj Mato Milanović i računovotkinja Svjetlana Paić ),

 

  1. Izvješće o obrazovnim aktivnostima Učilišta u školskoj 2018./2019. godini; (materijal u privitku; izvjestitelj:   voditeljica Sandra Žulj Cigić ),

 

  1. Donošenje Odluke o utrošku sredstava u iznosu do 40.000,00 kuna za izgradnju pristupne rampe za invalidne osobe, na ulazu u Učilište;

(izvjestitelj:  ravnatelj Mato Milanović),

 

  1. Donošenje Odluke o upućivanja zahtjeva osnivaču (Gradu Kninu) za provedbu postupka nabave u iznosu većem od 50.000,00 kuna;

(izvjestitelj:  ravnatelj Mato Milanović),

 

  1. Tekući poslovi,

 

RAVNATELJ
Mato Milanović