Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Asistenta na projektu

04. 12. 2019.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
K  N  I  N

 

KLASA: UP-I 602-07/19-01/ 5
URBROJ:  2182/1-39-03-19-1
Knin,  03.12.2019. godine

Na temelju članka 44.  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ za prijem u radni odnos:

 

 

 1. Asistenta na projektu (m/ž) – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (do godinu dana) , 20 sati tjedno.

 

Uvjeti:

 

Asistent na projektu:

 • obrazovanje: minimalno prvostupnik društvenog smjera,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola ”B” kategorije,
 • poznavanje rada na računalu,
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti.

 

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba,
 • životopis,
 • ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original) ,
 • preslik vozačke dozvole.

 

Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na HZZ-u.

Prijave s naznakom ”za natječaj” dostaviti na adresu:

 

Pučko otvoreno učilište Knin

 1. gardijske brigade 11

22 300 Knin

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odabir kandidata izvršit će se  testiranjem i putem intervjua.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

RAVNATELJ
Mato Milanović