Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

13. sjednica Upravnog vijeća Učilišta

03. 04. 2019.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

TRINAESTU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan  4. travnja 2019.  godine s početkom u  08,00 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s

      prethodne (dvanaeste)  sjednice,

 

  1. Utvrđivanje ”prijedloga” Izmjena i dopuna Financijskog plana POU

Knin za 2019. godinu (Rebalans broj 1),

 

  1. Tekuća pitanja.

 

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Daliborka Šego