Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

12. sjednica Upravnog vijeća POU Knin

30. 01. 2019.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

DVANAESTU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan  31.1.2019.  godine s početkom u  08,00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s

      prethodne (jedanaeste)  sjednice,

 

  1. Financijsko izvješće POU Knin za 2018. godinu (rasprava i usvajanje)

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica

 

  1. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2018. godinu,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

  1. Izvješće o radu POU Knin za 2018. godinu,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

  1. Tekuća pitanja.

 

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Daliborka Šego