Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

JEDANAESTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

02. 12. 2018.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

JEDANAESTU  sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan  4.12.2018.  godine s početkom u  08,00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 1.Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s

      prethodne (desete)  sjednice,

 

  1. Utvrđivanje ”prijedloga” Izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta za 2018. godinu (Rebalans br. 4)

(izvjestitelji:  ravnatelj Mato Milanović i Svjetlana Paić, računovodstvena referentica),

 

  1. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave (bagatelne nabave) za 2018. godinu.

 

  1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o provedbi postupka javne nabave,

 (izvjestitelj ravnatelj M.Milanović)

 

  1. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativog duga po pokrenutim ovršnim postupcima, (izvjestitelj ravnatelj M.Milanović)

 

  1. Tekući poslovi,

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Daliborka Šego