Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ODLUKU o ovlaštenju ravnatelja za darovanje strojeva i opreme općini Ervenik

30. 10. 2018.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
U
pravno vijeće

 

Na temelju članka 40 stavka 1 točke 13 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, KLASA:602-07/09-01/110, UR. BROJ:2182/1-39-03-12-9, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj dana 09. listopada 2018. godine, donijelo je:

ODLUKU
o ovlaštenju ravnatelja
za darovanje strojeva i opreme općini Ervenik

 

Članak 1

                Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja Učilišta da Općini Ervenik daruje opremu i strojeve, nabavljene u cilju provedbe edukacije zaposlenika općine Ervenik u projektu „javnih radova“, a koji su „reversom“ broj 3/2018, od 9. ožujka  2018. godine  i reversom 4/2018 od 15.03.2018. godine „privremeno dati“ općini Ervenik na korištenje i uporabu, i to:

  • 7 (sedam) motornih pila – kosilica i sva druga roba nabavljena od AUTO VELIĆ, obrt za trgovinu, po računu broj: 12/PV02/1, od 9. ožujka 2018. godine (točka 2 do 5 računa)  ukupne vrijednosti  od 13.985,96 kuna, odnosno s PDV-om 17.482,45 kuna (revers broj 3/2018, od 9. ožujka 2018. godine).
  1. (jednu) motornu pilu – kosilicu (trimer) iz navedene  nabave čija je nabavna vrijednosti  449,60 kuna, odnosno s PDV-om 1812,00 kuna, Učilište će zadržati za svoje potrebe.

 

  • 8 (osam) motornih pila nabavljenih  od AUTO VELIĆ obrt za trgovinu, po računu broj: 16/PV02/1 od 14. ožujka 2018. godine  ukupne vrijednosti u iznosu od  960,00 kuna, odnosno s PDV-om 16.200,00 kuna  (revers 4/2018, od 15. ožujka 2018. godine).
  1. (jednu) motornu pilu iz navedene  nabave čija je nabavna vrijednosti  620,00 kuna, odnosno s PDV-om 2.025,00 kuna Učilište će zadržati za svoje potrebe.

Članak 2

                Po izvršenoj predaji o kojoj će se sačiniti pisani dokument u 2 primjerka ( po 1 primjerak za svaku stranu) uredno potpisan od ovlaštenih predstavnika (tzv. Revers), ovlašteni predstavnici će sačiniti i Zapisnik o primopredaji artikala. Navedena dokumenta će se dostaviti Službi za računovodstvo i knjigovodstvo, odnosno nadležnoj službi.

Članak 3

                Po okončanju postupa darovanja Služba za računovodstvo i knjigovodstvo će izvršiti potrebna knjiženja i druge radnje.

Članak 4

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči POU Knin.

KLASA:   602-07/18-01/ 68

URBROJ: 2182/1-39-03-18-5

Knin, 9. listopada 2018. g.                                                                    

Predsjednica Upravnog vijeća

Daliborka Šego