Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ODLUKU o ovlaštenju ravnatelja za darovanje strojeva i opreme Gradu Kninu

30. 10. 2018.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Upravno vijeće

Na temelju članka 40 stavka 1 točke 13 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, KLASA:602-07/09-01/110, UR. BROJ:2182/1-39-03-12-9, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici od 9. listopada  2018. godine, donijelo je:

ODLUKU
o ovlaštenju ravnatelja
za darovanje strojeva i opreme Gradu Kninu

 

Članak 1

Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja Učilišta da Gradu Kninu daruje opremu i strojeve, nabavljene u cilju provedbe edukacije zaposlenika Grada Knina u projektu „javnih radova“, a koji su „reversom“ broj 1/2018 i 2/2018, od 9. siječnja 2018. godine i 05/2018, od 24. srpnja 2018. godine „privremeno dati“ Gradu na korištenje i uporabu, i to:

  • Artikle 1 – 7 nabavljene od Dolina j. d. o. o. ukupne vrijednosti u iznosu od 15.160,00kn, sukladno Računu br. 4-001-1 od 29.12.2017. godine.
  • Artikle 1 -3 nabavljene od AUTO VELIĆ obrt za trgovinu, ukupne vrijednosti u iznosu od 29.250,00kn, sukladno Računu br. 68/PV02/1 od 22.12.2017. godine.
  • Artikle 1 – 8 nabavljene od AUTO VELIĆ, obrt za trgovinu, ukupne vrijednosti u iznosu od 12.739,25kn, sukladno Računu br. 48/PV02/1 od 23.07.2018. godine.

Članak 2

Po izvršenoj primo-predaji o kojoj će se sačiniti pisani dokument u 2 primjerka (po 1 primjerak za svaku stranu) uredno potpisan od ovlaštenih predstavnika (tzv. Revers), ovlašteni predstavnici će sačiniti i Zapisnik o primopredaji artikala. Navedena dokumenta će se dostaviti Službi za računovodstvo i knjigovodstvo, odnosno nadležnoj službi.

Članak 3

Po okončanju postupa darovanja Služba za računovodstvo i knjigovodstvo će izvršiti potrebna knjiženja i druge radnje.

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči POU Knin.

 

KLASA: 602-07/18-01/ 68
BROJ: 2182/1-39-03-18-4

KNIN, 9. listopada 2018. godine

predsjednica Upravnog vijeća

Daliborka Šego