Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ODLUKA o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2018. / 2019.

13. 07. 2018.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i članka 40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće ustanove na svojoj 8. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2018. godine,   d o n o s i:

O  D  L  U  K  U
 o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2018./ 2019.

 U školskoj 2018./2019. godini Učilište će upisati (sukladno broju zainteresiranih),      do 15 obrazovnih skupina i to:

 

  • 2 – 3 ( dvije do tri) obrazovne skupine u programima srednjoškolske naobrazbe odraslih (stjecanje i prekvalifikacija) i to za ona zanimanja za koja ima rješenje nadležnog Ministarstva (prodavač/ica, ekonomist/ica, kuhar/ica, konobar/ica  i vozač/ica motornoga vozila);

Jedna obrazovna skupina može imati od  6 do 15 polaznika, ovisno o broju zainteresiranih. 

 

Ove obrazovne skupine odnose se na obrazovanje zainteresiranih polaznika koji samo financiraju svoju edukaciju.

 2 skupine iz područja ljekovitog bilja za izvođača edukacija pri EU projektima, kao partner na projektu „Ja želim raditi“, nositelj Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

       Jedna obrazovna skupina može imati   minimalno 10 polaznika.

  • 2-3 (dvije do tri) obrazovne skupine kao izvođač na EU projektima „Zaželi“ u programima osposobljavanja, npr. njegovateljice, gerontodomaćice,..

 

      Jedna obrazovna skupina može imati   minimalno 10 polaznika.

 2 do 3 obrazovne skupine u suradnji sa HZZ-om (rezultat prijave na natječaj: Nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih

  • jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića s namjerom
    sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od
    godine dana),

Jedna obrazovna skupina može imati  od 5 do 15 polaznika.

  • 4 do 6 obrazovnih skupina programa osposobljavanja i usavršavanja, a temeljem prethodnih dogovora i danih ponuda pojedinim pravnim subjektima s područja Grada i Županije.

 Pored navedenog, Učilište će upisati i realizirati i druge obrazovne skupine, odnosno programe,  a na zahtjev određenih pravnih osoba koje se eventualno pojave sa istim.

 Upisati se mogu kandidati/tkinje koji/e imaju navršenih 15 godina života, ili 18 (ovisno o programu) te zadovoljavaju ostale uvjete utvrđene programom.

 

  • Upis polaznika/ica vršit će se u vremenu od kolovoza do 16. rujna 2018. godine, a s realizacijom nastave Učilište će započeti 24. rujna 2018. godine, za novoupisane polaznike. Za obrazovne skupine koje će Učilište educirati sukladno rezultatima različitih natječaja ili edukacija koje će se održavati u sklopu EU projekata, nastava može započeti i ranije, a sukladno planu izvođenja pojedinog obrazovnog programa.

 Temeljem ove Odluke, ravnatelj Učilišta dužan je oglasiti natječaj za upis u školsku 2018./2019. godinu najkasnije do kolovoza 2018. godine.

 ODLUKA Upravnog vijeća o upisima u školskoj 2018.-’19. godini 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                  Daliborka Šego  s.r