Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Sedma sjednica Upravnog vijeća Učilišta

08. 05. 2018.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

SEDMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan  9.5.2018.  godine s početkom u  08,00 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (šeste)  sjednice,

2. Donošenje (usvajanje) Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Knin, Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

3. Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Daliborka Šego