Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Šesta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

07. 04. 2018.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

ŠESTU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

za dan  9.4.2018.  godine s početkom u  08,15 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

 1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (pete)  sjednice,

 2. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Učilišta

za 2018. godinu (Rebalans broj 1),

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica

3. Utvrđivanje ”prijedloga” Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Knin,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

4. Plan nabave (bagatelne) POU Knin za 2018. godinu (Rebalans broj 1),

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

5. Tekuća pitanja.

 

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

 Daliborka Šego