Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Peta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

31. 01. 2018.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

PETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 31.1.2018. godine s početkom u 10,30 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.  Utrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (ČETVRTE) sjednice,

2. Financijsko izvješće POU Knin za 2017. godinu (rasprava i usvajanje)
Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica

3. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2017. godinu,
Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

4. Izvješće o radu POU Knin za 2018. godinu,
Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

5. Plan nabave (bagatelne) POU Knin za 2018. godinu
Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

6. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Daliborka Šego