Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Treća sjednica Upravnog vijeća Učilišta

22. 11. 2017.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

TREĆU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan  23.11.2017.  godine s početkom u  08,30 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (DRUGE)  sjednice,

2. Utvrđivanje ”prijedloga” Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Knin za 2017. godinu (Rebalans br. 3)

  • Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica.

 3. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. (Rebalans 3),

  • Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj.

 4. Utvrđivanja ”prijedloga” Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika i radu djelatnika POU Knin,

  • Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj.

5. Tekuća pitanja

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
D
aliborka Šego