Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Druga sjednica Upravnog vijeća

10. 10. 2017.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

DRUGU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 09.10.2017. godine s početkom u 08,30 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s
prethodne (PRVE – konstituirajuće) sjednice,

2. Utvrđivanje ”prijedloga” Financijskog plana POU Knin za 2018. godinu i projekcija istog za 2019. i 2010. godinu,
– Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica.

3. Tekući poslovi,

DOSTAVITI:
a. svim članovima,
b. ravnatelju,
c. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Daliborka Šego