Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Učilišta

28. 09. 2017.

Na temelju članka 44. Statuta i članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

PRVU (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 28.09. 2017. godine s početkom u 08,30 sati

U prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Upoznavanje novoimenovanih članova Upravnog vijeća,

2. Rasprava i donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,
(materijal u privitku, izvjestitelj ravnatelj Mato Milanović),

3. Rasprava i donošenje Učilišnog kurikuluma za školsku 2017./2018. godinu,
(materijal u privitku; izvjestitelji: ravnatelj Mato Milanović i voditeljica Sandra Žulj Cigić ),

4. Rasprava i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2017./2018. školsku godinu (plan i program izobrazbe odraslih),
(materijal u privitku; izvjestiteljica voditeljica Sandra Žulj Cigić),

5. Donošenje Odluke o naknadama predavačima za školsku 2017./2018. godinu, (izvjestitelj ravnatelj M.Milanović)

6. Donošenje Odluke o cijenama izvođenja određenih programa srednjoškolske naobrazbe i programa osposobljavanja, u školskoj 2017./2018. godini, (izvjestitelj ravnatelj M.Milanović)

7. Rasprava i usvajanje Izvješća o obrazovnim aktivnostima POU Knin u školskoj 2016./2017. godini,
(materijal u privitku; izvjestiteljica s-p voditeljica Sandra Žulj),

8. Tekuća pitanja.

RAVNATELJ
Mato Milanović

DOSTAVITI:
– svim članovima UV.
– Ravnatelju,
– Pismohrani,