Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Odluka o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2017. / 2018.

01. 08. 2017.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i članka 40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće ustanove na svojoj 30. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2017. godine,   d o n o s i:

O  D  L  U  K  U
o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2017/ 2018.

Tekst Odluke (.doc)