Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća POU Knin

07. 07. 2017.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
IV. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/17-01/ 46
URBROJ: 2182/1-39-03-17-1
Knin, 5.7.2017. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

TRIDESET OSMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 7.7.2017. godine s početkom u 11,30 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s
prethodne (trideset sedme) sjednice,

2. Financijsko izvješće Učilišta za PRVO polugodište 2017. godine,
– Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica.

3. Odluka o upisima za školsku 2017./2018. godinu,
– Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj.

4. Tekući poslovi,

 

DOSTAVITI:
a. svim članovima,
b. ravnatelju,
c. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Ljubica Ukić