Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Najava 36. sjednice Upravnog vijeća Učilišta

27. 02. 2017.

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

TRIDESET ŠESTU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

za dan  28.2.2017 godine s početkom u  13,oo  sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R E D

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (trideset pete) sjednice,
  2.  Izvješće o radu POU Knin za 2016. godinu,

 

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

 3.Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA
Ljubica Ukić