Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Knin za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

20. 02. 2015.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
IV. gardijske brigade 11
– UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 602-07/15-01/ 10
URBROJ: 2182/1-39-03-15-2
Knin, 30. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 40 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće Učilišta na svojoj 16. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2015. godine, donijelo je:

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Knin
za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Članak 1.

Usvaja se financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Knin za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, s ukupnim prihodima za redovan rad i provedbu dva projekta koji su se financirali sredstvima EU, u iznosu od 1.764.662,00 kuna, izdacima – rashodima od 1.736.179,00 kuna, te stanjem na žiro računu (redovni + dva posebna) i u blagajni 118.804,00 kune.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini financijsko izvješće za navedeni period (Obrazac PR-RAS VP 151, Bilanca, Referentna stranica i Bilješke uz financijski izvještaj).

 

 

Dostaviti:
– Članovima U.V.
– Računovodstvo i
– Pismohrana Učilišta.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Ljubica Ukić