Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SEDAMNAESTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

16. 02. 2015.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
gardijske brigade 11
Upravno vijeće

KLASA: 602-07/15-01/ 16
URBROJ: 2182/1-39-03-15-1
Knin, 16.2.2015. godine

 

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

SEDAMNAESTU   sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan 19.2.2015. godine s početkom u 13,oo sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (šesnaeste) sjednice,

 2. Izvješće o radu POU Knin za 2014. godinu,

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj,

3. Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

1. svim članovima,
2. ravnatelju,
3. pismohrani

 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Ljubica Ukić