Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća povjerenstva za popis imovine za 2014. godinu

12. 02. 2015.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
UPRAVNO VIJEĆE
I.
gardijske brigade 11

 

Klasa: 602-07/15-01/ 10
Urvroj: 2182/1-39-03-15-3
Knin, 30. siječnja 2015. godine

 

Temeljem članka 40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za popis imovine za 2014. godinu, od dana 09.01.2015. godine i ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin (odluka od 20. siječnja 2015. godine), Upravno vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2015. godine, d o n o s i:

 

O D L U K U

 

  1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za popis imovine i obveza, imenovanog od strane ravnatelja Učilišta, o stanju dugotrajne imovine, sitnog inventara, financijske imovine (na žiro računu i u blagajni) i obveza i potraživanja, na dan 31. prosinca 2014. godine.

 

  1. Upravno vijeće prihvaća prijedlog Povjerenstva za popis i pozitivno mišljenje ravnatelja, o rashodovanju sljedećih sredstava i opreme:

 

  • jedno računalo (donacija grada Knina iz 2004. godine), IB 11 (jedanaest)
  • 9 računala, jedan server i dva printera, IB 21 (dvadeset jedan)
  • 10 računalnih programa Windows XP, ugrađenih u računala pod rednim brojem 11 i 21, IB 27 (dvadeset sedam)
  • Klima uređaj ”Americol” (donacija grada Knina iz 2008. godine, IB 33 (trideset tri),
  • Dva klima uređaja LG, iz donacije grada Knina, a koji su se koristili u učionici broj 3 (na katu) i uredu-prostoriji za EU projekte (u prizemlju), IB 34-1 i 34-2,
  • Printer marke ”Lexmark Pro 901”, nabavljen 2011. godine, a koji se koristio u uredu računovodstveno-knjigovodstvenog djelatnika/ce, IB 44 (četrdeset četiri).

iz razloga što je ista zbog neispravnosti, dotrajalosti, ili zastarijevanja izgubila svoju funkcionalnu ulogu, te je zamijenjena novom opremom i sredstvima.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta, a za realizaciju iste odgovorni su ravnatelj Učilišta i administrativno-računovodstvena djelatnica.

 

   PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Ljubica Ukić

Odluka U.V. o prihvaćanju izvješća povjerenstva za popis imovine za 2014. godinu