Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ŠESNAESTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

28. 01. 2015.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Upravno vijeće

 Klasa: 602-07/15-01/ 10
Urbroj: 2182/1-39-03-15-1
Knin, 27.1.2015. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:

ŠESNAESTU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 30.1.2015. godine s početkom u 13,oo sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade bb

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Utvrđivanje dnevnog reda i rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne (petnaeste) sjednice,

 2. Financijsko izvješće POU Knin za 2014. godinu,

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica,

3. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2014. godinu,

Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj,

 4. Donošenje Plana nabave Učilišta za 2015. godinu.

Izvjestitelji: Mato Milanović, ravnatelj i Svjetlana Paić, računovodstvena djelatnica,

 5.Tekuća pitanja.

 

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Ljubica Ukić