Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

12. 01. 2015.

Službenik/ica za informiranje:

obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju i radu Učilišta; unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Pučkog otvorenog učilišta Knin, kao tijela javne vlasti; osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama; obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi zakonitog provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama. U svom radu određene ovlasti prenosi na druge službe (službenike) radi urednog vođenja i ažuriranja upisnika Zahtjeva za pristup informacijama, te postupaka koji neposredno proizlaze iz primjene istih, zašto je neposredno odgovoran/na.

Službenikom/icom za informiranje imenuje se SANDRA ŽULJ, voditeljica obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu Knin.

Tekst odluke: Odluka o imenovanju službenika-ice za informiranje u POU Knin