UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

 

14. sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

13. sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Odluka Upravnog vijeća o popisu imovine za 2018. godinu i Odluka ravnatelja o imenovanju povjerenstva za popis imovine za 2018. godinu

U nastavku dostavljamo dokumente: Odluka Upravnog vijeća o popisu imovine za 2018. godinu Odluka ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za popis[...]

12. sjednica Upravnog vijeća POU Knin

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

JEDANAESTA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

ODLUKU o odabiru ponude

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN Upravno vijeće Na temelju članka 40 stavka 1 podstavka 13  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, KLASA:[...]

ODLUKU o ovlaštenju ravnatelja za darovanje strojeva i opreme Gradu Kninu

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN Upravno vijeće Na temelju članka 40 stavka 1 točke 13 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, KLASA:602-07/09-01/110,[...]

ODLUKU o ovlaštenju ravnatelja za darovanje strojeva i opreme općini Ervenik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN Upravno vijeće   Na temelju članka 40 stavka 1 točke 13 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin,[...]

ODLUKA o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2018. / 2019.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja[...]

8. sjednica Upravnog vijeća POU Knin

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

 

Članovi Upravnog vijeća

  • Ljubica Ukić, predsjednica
  • Marijana Reljanović, član
  • Marko Đapić, član

Učilištem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Knina. Mandat članova je 4 godine. Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.