UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

 

Treća sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Druga sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 44. Statuta i članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Odluka o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2017. / 2018.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja[...]

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća POU Knin

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN IV. gardijske brigade 11 – Upravno vijeće KLASA: 602-07/17-01/ 46 URBROJ: 2182/1-39-03-17-1 Knin, 5.7.2017. godine Na[...]

Upravno vijeće usvojilo Izvještaj o radu POU Knin za 2016. godinu

Upravno vijeće donijelo odluku o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu kojom se usvaja Izvješće o[...]

Najava 36. sjednice Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

35. sjednica Upravnog vijeća Učilišta

35. sjednica Upravnog vijeća Učilišta održat će se dana 30.1.2017. godine s početkom u  09,00  sati u prostorima Učilišta, 4.[...]

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin (reizbor) na mandatno razdoblje od 4 godine

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN Upravno  vijeće   Klasa: UP-I 602-07/16-01/ 6 Urbroj: 2182/1-39-03-16-1 Knin,  02.05.2016. godine   Na temelju članka[...]

IZVJEŠĆE O RADU Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu

Školska 2013./14. godina, s čijom smo realizacijom započeli krajem rujna 2013. godine, deveta je po redu obrazovna godina od početka[...]

 

Članovi Upravnog vijeća

  • Ljubica Ukić, predsjednica
  • Marijana Reljanović, član
  • Marko Đapić, član

Učilištem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Knina. Mandat članova je 4 godine. Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.