• ENGLESKI JEZIK (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • NJEMAČKI JEZIK (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1)

Pučko otvoreno učilište Knin organizira i tečajeve stranih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski) za učenike i odrasle.
Više informacija na našim kontaktima.