Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama   Godišnje izvješće – 2017. – Zakon o pravu na pristup informacijama Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  Godišnje izvješće (cvs) Godišnje izvješće o provedi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF  |  CSV